ארכיון הודעות פטור/ספק יחיד

הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד – חברת מ. בר תחזוקה – לרכישת חלקי חילוף של חברת BHS בישראל

29 באוגוסט 2019
 
הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד – חברת מ. בר תחזוקה בע"מ 
לרכישת חלקי חילוף של חברת BHS  בישראל

 

החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ (להלן: "החברה") מודיעה בזאת על כוונתה להתקשר עם חברת מ. בר תחזוקה בע"מ לצורך רכישת חלקי חילוף למערבל אשר נמצאת בבעלות החברה – דגם המערבל: TWINSHAFT BHS DKXS 3.0, מתוצרת חברת  BHS.

על פי חוות הדעת של אנשי המקצוע בחברה, ולאחר בדיקה שנערכה על ידם, חברת מ. בר תחזוקה בע"מ הינה חברת "מ. בר תחזוקה בע"מ" הינה היבואן הבלעדי בארץ מטעם חברת BHS  בישראל, והיחידה אשר מחזיקה חלקים מקוריים של BHS.

תקופת ההתקשרות עם חברת מ. בר תחזוקה בע"מ לתקופה של 12 חודשים עם אפשרות להארכה ל-2 תקופות נוספות של 12 חודשים נוספים, כל אחת, או חלק ממנה. ההיקף השנתי המוערך של השירותים לשנה עומד על 30,000 ש"ח  לחלפים, חלקים מקוריים ותיקונם הנדרש לצורך טיפולים שוטפים ותיקונים, למעט חריגים.

כל אדם או גוף הסבור כי יש ביכולתו לספק את השירותים האמורים, ומעוניין לעשות כן רשאי לפנות בכתב לחברה, וזאת עד ליום 12/09/2019 בשעה 08:00 . 
                                                                                                 
                                                                                                                                                                                    בברכה,
                                    החברה לשרותי איכות הסביבה בע"מ