ארכיון הודעות פטור/ספק יחיד

הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד – חברת פחמס אריזות -לרכישת חביות ייחודיות להובלת חומרים מסוכנים בעלות תקן ישראלי 2302 חלק 2

3 נובמבר, 2019
הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד –
חברת פחמס אריזות בע"מ-לרכישת חביות ייחודיות להובלת חומ"ס בעלות ת"י 2302 חלק 2

 

החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ (להלן: "החברה") מודיעה בזאת על כוונתה להתקשר עם חברת פחמס אריזות בע"מ לצורך רכישת חביות ייחודיות להובלת חומ"ס בעלות ת"י 2302 חלק 2 אשר נמצאת בבעלות החברה.

על פי חוות הדעת של אנשי המקצוע בחברה, ולאחר בדיקה שנערכה על ידם, חברת פחמס אריזות בע"מ הם הספק היחיד בישראל אשר בידיו לספק חבית מתכת 214/0.7-1.2 ל' UN 1A2/Y230/S/**/IL/PMI 49, תוך עמידה בת"י 2302 חלק 2, ובהתאם הוא היחיד בארץ עימו יכולה החברה להתקשר לרכישת המוצר.

תקופת ההתקשרות עם פחמס אריזות בע"מ לתקופה של 36 חודשים. ההיקף השנתי המוערך לרכישה לשנה עומד על 100,000 ש"ח.

כל אדם או גוף הסבור כי יש ביכולתו לספק את השירותים האמורים, ומעוניין לעשות כן רשאי לפנות בכתב לחברה, וזאת עד ליום 14.11.2019 בשעה 16:00 . 
                                                            
                                     
                                                                                                                                                                                    בברכה,
                                                                  החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ