ארכיון הודעות פטור/ספק יחיד

הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד – חברת אלקיים תעשיות –לייצור ורכישת שני משפכי קבלה בעובי 8 מילימטר למתקן הייצור וטיפול בפסולת הקיים בחברה

17 בנובמבר 2019
 
הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד – חברת אלקיים תעשיות בע"מ –לייצור ורכישת שני משפכי קבלה בעובי 8 מ"מ למתקן הייצור וטיפול בפסולת הקיים בחברה
 

החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ (להלן: "החברה") מודיעה בזאת על כוונתה להתקשר עם חברת אלקיים תעשיות בע"מ לצורך ייצור ורכישת שני משפכי קבלה בעובי 8 מ"מ, וזאת כחלופה לשני המשפכים הקיימים במתקן ייצור וטיפול בפסולת הקיים בחברה., ואשר נמצאים במצב תפעולי ירוד ביותר עד כדי סכנת השבתה.

על פי חוות הדעת של אנשי המקצוע בחברה, ולאחר בדיקה שנערכה על ידם, חברת אלקיים תעשיות בע"מ היא הספק היחיד אשר יכול לייצור ולספק את שני משפכי הקבלה, וזאת משום שבידיה התכנון המפורט של המתקן הקיים בחברה לרבות מידותיו המדויקות.

יובהר כי החברה מתעתדת לבצע תכנון הנדסי מפורט לגבי יתר המשפכים ולכן ההתקשרות עם חברת אליקים מוגבלת לייצור של שני משפכים בלבד שמצבם ירוד ביותר.

היקף המוערך לייצור ורכישה של שני המשפכים (ללא עלות התקנתם) עומד על כ-350,000 ש"ח (לפני מע"מ).

כל אדם או גוף הסבור כי יש ביכולתו לספק את הטובין האמורים, ומעוניין לעשות כן רשאי לפנות בכתב לחברה, וזאת עד ליום 1.12.2019 בשעה 16:00 . 
                                                                                                 

                                                                                                                                                                                    בברכה,
                                                                 החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ