ארכיון הודעות פטור/ספק יחיד

הסתיים המועד – הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד – חברת חילן בע"מ לקבלת שירותי עיבוד שכר, נוכחות ותפעול פנסיוני

הסתיים המועד

19 בדצמבר 2021

הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד – חברת חילן בע"מ לקבלת שירותי עיבוד שכר, נוכחות ותפעול פנסיוני

החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ (להלן: "החברה") מודיעה בזאת על כוונתה להתקשר עם חברת חילן בע"מ לקבלת שירותי עיבוד שכר, נוכחות ותפעול.

על פי חוות הדעת של אנשי המקצוע בחברה, ולאחר בדיקה שנערכה על ידם, לאור מאפייני החברה, חברה זו היא הספק היחיד אשר מחזיקה במערכת שכר המעניקה את היקף השירותים הדרושים לחברה, כחבילה אחת, בדגש על הדרישות העסקיות והיכולות הטכנולוגיות של החברה – לרבות רכיבי בקרת השכר והפנסיה, בתצורה אשר תמנע חשיפת המידע ותאפשר התממשקות קלה ואחידה, נוחות ושביעות רצון למשתמשים – והכל בהתאם לחוות הדעת המצורפת.

תקופת ההתקשרות תהא לשלוש שנים.

כל אדם או גוף הסבור כי יש ביכולתו לספק את הטובין האמורים, ומעוניין לעשות כן רשאי לפנות בכתב לחברה, וזאת עד ליום 30.12.21 בשעה 16:00 .

 לחץ כאן לצפיה בחוות הדעת מקצועית בעניין אישור התקשרות עם חברת חילן לקבלת שרותי עיבוד שכר, נוכחות ותפעול פנסיוני – כספק יחיד

                                                                                      בברכה,

                                    החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ