ארכיון הודעות פטור/ספק יחיד

תם המועד לפנייה לחברה – החברה מודיעה כי היא שוקלת לממש אופציה להארכת ההתקשרות עם חברת מקסווב בע"מ

תם המועד לפנייה לחברה – החברה מודיעה כי היא שוקלת לממש אופציה להארכת ההתקשרות עם חברת מקסווב בע"מ, לצורך קבלת שירותי מערכת תוכנה העומדת באפיונים הבאים: ממשק מנהל, יכולת התאמת מסכים למשתמשים, תכנון פרוייקט (כולל גנט(, הפעלת אתר שיקום כולל ממשק למאזני גשרLPR , העברת נתוני אתר לפריוריטי, דיווחי – סקרים, בדיקות מעבדה, תקלות, יומני עבודה וכו', ממשקים (מאזני גשר, GIS, פרויריטי, נתוני מעבדה, שירותים חיצוניים, קבצי טקסט, טבלאות ותמונות, וקבצי פרוג'קט), בקרות והתראות, פורטל ספקים, דיווח חשבונות, אישורים וממשק לפריוריטי, חיבור לאתר האינטרנט, מערכת דוחות מובנית + מחולל דוחות, וחומרה אחסון גיבוי ואבטחת מידע. אדם הסבור כי הוא או אדם אחר מסוגל לבצע את השירותים רשאי לפנות לחברה בעניין עד לתאריך 19/01/2022 בשעה 16:00. .