ארכיון הודעות פטור/ספק יחיד

התקשרות עם דוד צ'פניק ובניו לטיפול במערכות המכניות של במלגזות שדה מתוצרת MANITOU , HYSTER ,מקסיליפט וטרקטור לנדיני– הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד

29 באוגוסט 2019
 
הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד – התקשרות עם דוד צ'פניק ובניו בע"מ
לטיפול במערכות המכניות של במלגזות שדה מתוצרת   MANITOU , HYSTER  ,מקסיליפט וטרקטור לנדיני

 

החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ (להלן: "החברה") מודיעה בזאת על כוונתה להתקשר עם חברת דוד צ'פניק ובניו בע"מ לצורך קבלת שירותי טיפול במלגזות שדה וכן לרכישת חלקי חילוף מקוריים או חלופיים אשר קיבלו אישור היצרן.

לצפייה במכתב הנציגות של חברת Hyster לחץ כאן
לצפייה במכתב הנציגות של חברת Argo Tractors לחץ כאן 
לצפייה במכתב הנציגות של חברת Manitou לחץ כאן

על פי חוות הדעת של אנשי המקצוע בחברה, ולאחר בדיקה שנערכה על ידם, חברת דוד צ'פניק ובניו בע"מ הינה מוסך מורשה יחיד מטעם היצרן לטיפול במערכות המכניות של המלגזות שבנדון וכן הינו היבואן הרשמי בעל מלאי קיים של חלקי חילוף מקוריים אשר קיבלו את אישור היצרן.

תקופת ההתקשרות עם חברת דוד צ'פניק ובניו בע"מ לתקופה של 12 חודשים עם אפשרות להארכה לשתי תקופות נוספות של 12 חודשים נוספים, כל אחת, או חלק ממנה. ההיקף השנתי המוערך של השירותים לשנה עומד על 90 אש"ח – לטיפולים שוטפים ותיקוני מוסך .

כל אדם או גוף הסבור כי יש ביכולתו לספק את השירותים האמורים, ומעוניין לעשות כן רשאי לפנות בכתב לחברה, וזאת עד ליום 12/09/2019 בשעה 08:00 . 
                                                   

בברכה,
החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ