דוחות אחריות תאגידית

1556797055teuda

אנו מתכבדים להציג בפניכם את דו"חות האחריות התאגידית של החברה.
אנו גאים להיות החברה הממשלתית הראשונה המפרסמת דו"ח אחריות תאגידית על פי כללי ה-GRI.

דו"ח אחריות תאגידית לשנים 2009-2010
דו"ח אחריות תאגידית לשנים 2011-2012
דו"ח אחריות תאגידית לשנים 2013-2014
דו"ח אחריות תאגידית לשנים 2015-2016

דו"ח אחריות תאגידית לשנים 2017-2018
דו"ח אחריות תאגידית לשנים 2019-2020
ד"וח אחריות תאגידית לשנים 2021-2022
בתאריך 27/09/2016 התקיים הכנס השביעי לדיווחי קיימות, במסגרת הכנס הוענקה תעודת הוקרה לחברה לשירותי איכות הסביבה